หน้าแรก
ประวัติขนมไทย
ผู้บริหาร
วิธีการสั่งชื้อ
แผนที่ร้าน
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยมชม
ผู้จัดทำ


อาหาร
ขนม
ผลไม้
เครื่องดื่ม

 

ผู้จัดทำ

1.นายชัยมงคล  รู้เจน
2.นายธนศักดิ์ แซ่พัว
3.นายนพดล  หน่อคำ
4.นายนัตทพงษ์  วงค์กาไชย
5.นางสาวแสงอรุณ   สันวงศ์
6.นางสาววิกานดา  กาวิเต

 

 

 

webmaster tools at website-hit-counters.com
Visit the top SEO search engine optimization guide.
 

คำขวัญลำปาง

 

"ถ่านหินลือชา

รถม้าลือลั่น

เครื่องปั้นลือนาม

งามพระธาตุลือไกล

ฝึกช้างให้ลือโลก